Maritim ordbog

Når man sejler eller blot snakker med andre lystsejlere, så flyver der en masse maritime ord og udtryk rundt i luften. Nogen gange kan selv jeg have svært ved at huske hvad de forskellige ord betyder, så jeg vil på denne side lave en mini-ordbog over de forskellige ord og udtryk man møder i den maritime verden. Listen er ikke komplet og vil hele tiden blive udbygget.

A

Agter – Bagerst på en båd/skib
Agterspejl – Bådens/skibets bagdel. Den flade del bagerst.
AIS – Automatic Identification System. Læs mere
Anduve – Når man nærmer sig land. F.eks når man går i havn
Aptering – Skibets indretning/indvendige interiør

B

Bagbord – Venste side af båden/skibet når man ser fremad
Bagbord Halse – Sejlads med vinden ind fra bagbord/venstre.
Ballast – Bruges til at stabilisere større skibe, så de ligger bedre i vandet
Bedding – En støttekonstruktion/stativ som skibet/båden står på, når det bliver bygget eller repareret
Bov – Forenden på et skib/båd
Bådforsikring – Lige som med biler, kan man forsikre sin båd
Bådmandsstol – Et sæde som man hejser op i masten, når man skal foretage reparationer osv.

C

Cockpit – Rum/plads på dækket, hvor skibet styres fra

D

Deplacement – Skibets vægt i tons
Dæk – Skibets gulv ude i det fri
Dønning – En bølge som ikke er afhængig af vinden. F.eks bølgen fra et stort skib som sejler forbi
Dørk – Skibets gulve indvendigt i f.eks kahyt og cockpit

E

Ebbe – Laveste vandstand som følge af tidevandet
EPIRB – Emergemcy Position Indicating Radio Beacon, som er et nødsender system
ETA – Expected Time of Arrival. Den forventede ankomsttid

F

Falde af – Når man drejer skibet væk fra vinden
Fok – Trekantet forsejl
Flod – Højeste vandstand som følge af tidevandet
Fribord – Det en den udvendige del af skroget, som er mellem vandlinje og ræling

G

Gast – Besætningsmedlem
Gel-coat – Det yderste beskyttelseslag på glasfiberbåde

H

Hækbælge – Bølgerne som spreder sig skråt til hver side bagved båden, når man sejler

I

J

K

Kabys – Lukket køkken om bord på større både
Krængning – Hældning til siden når skibet påvirkes af f.eks vinden
Kuldsejle – Når en båd vælter

L

Lejder – En stige eller trappe, som f.eks bruges til at gå til/fra borde
Log – Instrument til at måle bådens fart gennem vandet
Logbog – En dagbog for kaptajnen, hvor han notere alle hændelser for skib, vejr og rejsen
Luv – Den side på båden hvor vinden kommer fra (modsat læ-siden)
Luve eller Luffe op – Når man drejer skibet op imod vinden
Læk – En utæthed i båden
Lænsepumpe – Pumpe til at pumpe vand ud af skibet/båden. Enten manuel eller elektrisk
Løje – Når vinden løjer af/aftager

M

Monsun – Monsunen er et kraftigt vejrsystem, der opstår i tropisk klima omkring Ækvator. Læs mere her

N

O

Om læ – Under dæk – f.eks kahyt

P

Pantry – Åbent køkken på mindre både og skibe

R

S

Styrbord – Højre side af båden/skibet når man ser fremad

T

V