Hvert år passerer der mere end 20.000 skibe gennem Storebælt og omkring 35.000 skibe gennem Øresund. Mange af dem er store fragtskibe og krydstogtskibe. I Danmark har man lavet 7 trafiksepareringssystemer, det har man for at tilgodese sejladssikkerheden og fremkommeligheden for erhvervstrafikken til søs. Det kan være farligt, hvis man som fritidssejler ikke kender reglerne for de trafiksepareringssystemer, der skal sørge for sikker sejlads i farvande med mange skibe. Hvis du bevæger dig ind i et trafiksepareringssystem, er det vigtigt, at du kender til og følger ’færdselsreglerne’ herfor til søs.

Sejlads i trafiksepareringer
Trafiksepareringen i Storebælt, som går under Storebæltsbroen

Hvad er reglerne for sejlads i trafiksepareringer:

Trafiksepareringssystemer er designet til at regulere skibstrafik og forhindre kollisioner på travle eller indskrænkede vandveje. De er i princippet som veje for skibe, med separate “vognbaner” for skibe, der går i modsatte retninger, og “rundkørsler” for at styre trafikken på steder, hvor flere ruter mødes.

I Danmark, som i mange andre lande, er reglerne for sejlads i trafiksepareringssystemer styret af den Internationale Søfartsorganisation (IMO) under deres SOLAS-konvention (Safety of Life at Sea). Disse regler er kendt som “International Regulations for Preventing Collisions at Sea” (COLREGs), eller simpelthen “Collision Regulations”.

Generelt gælder følgende regler for sejlads i trafiksepareringssystemer ifølge COLREGs:

  1. Skibe skal holde sig i deres korrekte trafikbane og følge den generelle retning af denne bane.
  2. Skibe, der krydser en trafikbane, skal gøre det i en vinkelret vinkel og skal give plads til skibe, der følger banen.
  3. Skibe må ikke opankre i en trafikbane, medmindre det er absolut nødvendigt.
  4. Små fartøjer og fiskerbåde skal undgå at hindre den sikre passage af store fartøjer, der følger en trafikbane.

Der er yderligere regler for forskellige typer af skibe og situationer, så det er altid en god idé at gøre sig bekendt med søfartsregler på Retsinfo, hvis du planlægger at sejle i eller nær et trafiksepareringssystem. Det er også vigtigt at bemærke, at i Danmark og mange andre lande er det et lovkrav for visse fartøjer at have en AIS (Automatic Identification System) enhed, som hjælper med at overvåge og undgå andre skibe.

Hvor er der trafiksepareringer i Danmark?

Trafiksepareringssystemer findes på steder med høj skibstrafik eller i indskrænkede farvande for at øge sikkerheden og forebygge kollisioner. I Danmark findes der sådanne systemer på flere steder, herunder:

  1. Øresund: Dette smalle stræde mellem Danmark og Sverige er en af de mest travle vandveje i verden, og har en veldefineret trafikseparering for at styre skibstrafikken.
  2. Storebælt: Dette er en anden vigtig vandvej i Danmark, der forbinder Østersøen med Kattegat. Der er også en trafikseparering her.
  3. Kattegat: Dette havområde mellem Jylland og den svenske vestkyst er en vigtig rute for skibe, der passerer mellem Østersøen og Nordsøen, og har flere trafiksepareringssystemer.
  4. Nordsøen: Der er flere trafiksepareringssystemer i den danske del af Nordsøen, især omkring indgangen til Skagerrak.

Disse trafiksepareringssystemer er alle vist på nautiske søkort og er en vigtig del af den sikre navigation i disse områder. De styres internationalt af regler udstedt af den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og skibe, der bruger disse systemer, er forpligtet til at overholde reglerne for sejlads i trafiksepareringssystemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld Nyhedsbrev
Modtag gode tilbud og guider til vedligeholdelse af din båd.
ErrorHere