Gasudslip og gaseksplosion – Den største skræk på en båd

Gasudslip og gaseksplosion - Den største skræk på en båd

Det er super-lækkert med gasinstallation i skibets pantry, da man nemt kan lave varmt mad ombord. Men en gasinstallation er også lig med risiko for gasudslip og i værste fald gaseksplosion. Gaseksplosioner på både er heldigvis meget sjældne. I Danmark sker der gennemsnitligt kun en ulykke om året, og heldigvis meget sjældent med alvorlige personskader til følge. Men holder man ikke sit udstyr vedlige, så SKER det før eller siden, og det er ikke rart – se evt. videoen i bunden af denne artikel.

Forebyg gasudslip

Gasuheld og -ulykker er meget sjældne. Men når de sker, er årsagen oftest manglende vedligeholdelse af gasinstallationen. Jeg anbefaler dig derfor at du gennemgår din gasinstallation før hver sæson. Her skal du åbne for gassen og tjekke slanger og samlinger for utætheder, f.eks ved at lugte dig frem.

Er din gasinstallation lovligt monteret, er der monteret en lækagetester, som du jævnligt bør benytte. Systemet testes ved at trykke på den knappen i toppen af tester i ca. 10 sekunder – hvis der kommer bobler i glykolvæsken i glasset er systemet utæt og skal efterses. Du kan købe lækagetesteren her.

Hvis du opdager gasudslip

Hvis du opdager et gasudslip skal du hurtigst muligt lukke for gassen på stophanen. Derefter skal du sørge for at få luftet godt ud i hele skibet/båden, og ikke tænde for nogen former for elektriske ting ombord, da der kan fremkomme gnister og dermed eksplodere.

Gaseksplosion ombord på skib

I nedenstående video kan du lære meget mere om gasudslip ombord på skibe. Du kan tilmed se klip fra kameraer monteret indenbords og udenbords på skibet under eksplosionen. Som du kan se, er det en god idé at undgå den slags ulykker.